top of page

REVISIBILITY: DATÇA APHRODITE PROJECT

“Revisibility”,  Elbruz Denge’ye ait bir kültür sanat projesidir. Amaç; Datça’da ve Knidos'ta, başta kadın olmak üzere görünmeyeni görünür kılmaya katkı sağlamaktır. Bu konulardaki değer ve kavram arayışı hamlemizin parçası olmanızı umuyoruz. 

Elbruz ve Deniz anlatıyor!

Genel Tanıtım

İlham nedir, fikir nedir?  Yeniden görünür olması gereken nedir? Neden? Afrodit, sanatçı Elbruz Denge’ye neler sordu? Praxiteles Elbruz’a ne cevaplar verdi? Niye bir proje? Nasıl oluştu, neler barındırıyor? 

 

Sanatçının “Datça Üçlemesi” adını verdiği ve Datçanın kayıp değerleri olan üç heykel ile başlamıştır serüven.  İlk iki kayıp değer olan Knidos Aslanı ve Demeter’i yaparak yerine koyan Elbruz, sırra kadem basan Knidos Afroditi’ni somuta kavuşturmak üzere harekete geçmiştir. Knidos Afroditi’ne gebe kaldığı son 15 yıl içinde bu heykelin sadece “bir heykelle” ifade edilemeyeceğine karar vermiştir. Çünkü bu kayıp simgenin değerleri tek bir heykele sığmamıştır. Revisibility böyle doğmuştur. Şimdi sıra gizemli ve kayıp Afrodit’in yeniden görünür olmasına gelmiştir. 

REVISIBILITY: DATÇA APHRODITE PROJECT

Sanatçı Elbruz Denge'den Bir Kültür - Sanat Projesi

Sanat Tarihçisi Aslı Karadağlı anlatıyor:

Knidos’un Batı Resim Sanatındaki yansımaları ve Kadın: Knidos, özellikle Knidos Afroditi Heykeli ile Antik Yunan sanatının en nadide heykeline sahipti. Heykel, gizemli bir şekilde Knidos’a geldi, gizemleriyle burada uzun zaman kaldı, sonra yine gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve hâlâ yok. Bildiğimiz tek şey kesinlikle bir dönem Knidos’ta bulunduğu. Knidos Afroditi’nin ve  heykelinin bıraktığı izler çok derin. Ne kadarı görünür bu izlerin, “kadın”ı anlatan değerlerin ne kadarı görünür?

Yazıköylü Gülkadın Taş Knidoslu kadını anlatıyor:

Knidos Afroditi’nden ilham ve güç alan kadınlar: Knidos kadınları özgür ve dik duruşludur. Evli de olsalar bekar da, kendi yaşamlarına dair kararları kendileri verirler. Doğadaki herhangi bir varlığın diğer varlıklarla arasındaki uyum gibi burada kadınla erkek arasında bir uyum vardır.

bottom of page